Trang chủ Tổ Chức Các tổ chuyên môn Tổ toán học
Nhân sự Tổ Toán học

IMG_TOAN

IMG_17241

TỔ TRƯỞNG

Võ Thị Minh Tùng

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0919464345

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán - Tin

Học vị: Đại học

Năm vào ngành:

Chức vụ: UVBCH Đảng Bộ  -Toán Tin- Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ:  

IMG_1719_b1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ. Phạm Văn Bé Sáu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0918316935

Chuyên ngành đào tạo:· Thạc sĩ Toán

Học vị: Thạc sĩ

Năm vào ngành:

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn

HINH_THE_HUY_HOANG_2

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Võ Huy Hoàng

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0903979765

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Năm vào ngành:

Chức vụ: Bí thư Đảng Bộ -Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách toàn bộ hoạt động của nhà trường.

IMG_1745

GIÁO VIÊN

Thạc sĩ. Nguyễn Nhật Điền

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0982778857

Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Toán.

Học vị: Thạc sĩ

Năm vào ngành: 2003

Chức vụ:  - P. Bí thư Chi Bộ - Toán - Tin.

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi Cấp Tỉnh năm 2009.

 

IMG_1598

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH PHỔ CẬP

Nguyễn Ngọc Bích

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Năm vào ngành:

Chức vụ:

Nhiệm vụ: Phụ trách phổ cập THPT.

IMG_1704

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Kim Hoa

Emai:  

ĐT: 

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Năm vào ngành:

Chức vụ: Giáo viên

Nhiệm vụ: Giảng dạy

IMG_17362

GIÁO VIÊN

Thạc sĩ. Bùi Văn Dũ

Email:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo:· Thạc sĩ Toán

Học vị: Thạc sĩ

Năm vào ngành:

Chức vụ: Phó Chủ Tịch Công Đoàn, NK: 2012 - 2015

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

IMG_1762

GIÁO VIÊN

Trần Phú Thọ

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Năm vào ngành:

Chức vụ: Thanh ta nhân dân - Giáo viên

Nhiệm vụ: Giảng dạy

IMG_16021

GIÁO VIÊN

Thạc sĩ. Phan Hảo Truyền

Emai:  

ĐT: 

Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Toán

Học vị: Thạc sĩ

Năm vào ngành:

Chức vụ: Giáo viên.

Nhiệm vụ: Giảng dạy.


GIÁO VIÊN

Thạc sĩ. Huỳnh Thanh Trung

Email:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo:· Thạc sĩ Toán

Học vị: Thạc sĩ

Năm vào ngành:

Chức vụ: Giáo viên.

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

IMG_17341

GIÁO VIÊN

Lê Quốc Minh

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Năm vào ngành:

Chức vụ: Tổ trưởng Công Đoàn.

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

IMG_1717

GIÁO VIÊN

Đào Trong Hữu

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán.

Học vị: Đại Học

Năm vào ngành:

Chức vụ: Tổ trưởng - Bí thư chi bộ

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

IMG_17671

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thiện Trí

Email:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo:· Cữ nhân Toán

Học vị: Cử nhân

Năm vào ngành:

Chức vụ: Giáo viên

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

IMG_1723

GIÁO VIÊN

Võ Thị Quang Minh

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán - Tin

Học vị: Đại học

Năm vào ngành:

Chức vụ: Giáo viên

Nhiệm vụ: Giảng dạy.


IMG_1709

GIÁO VIÊN

Đỗ Thị Thanh Hà

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Năm vào ngành:

Chức vụ: Giáo viên

Nhiệm vụ: Giảng dạy.


HIỆU TRƯỞNG

Đặng Đức Dũng

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Văn

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Bí thư Đảng Bộ - Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách toàn bộ hoạt động của trường.

IMG_1719_b1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ. Phạm Văn Bé Sáu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0918316935

Chuyên ngành đào tạo:  Thạc sĩ Toán

Học vị: Thạc sĩ

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn

IMG_1591

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Võ Huy Hoàng

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0903979765

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: UVBCH Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách cơ sở vật chất, hoạt động ngoài giờ.

 

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Đức Dũng

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Văn

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Bí thư Đảng Bộ - Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách toàn bộ hoạt động của trường.

IMG_1719_b1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ. Phạm Văn Bé Sáu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0918316935

Chuyên ngành đào tạo:  Thạc sĩ Toán

Học vị: Thạc sĩ

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn

IMG_1591

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Võ Huy Hoàng

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0903979765

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: UVBCH Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách cơ sở vật chất, hoạt động ngoài giờ.

 

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Đức Dũng

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Văn

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Bí thư Đảng Bộ - Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách toàn bộ hoạt động của trường.

IMG_1719_b1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ. Phạm Văn Bé Sáu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0918316935

Chuyên ngành đào tạo:  Thạc sĩ Toán

Học vị: Thạc sĩ

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn

IMG_1591

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Võ Huy Hoàng

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0903979765

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: UVBCH Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách cơ sở vật chất, hoạt động ngoài giờ.

 

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Đức Dũng

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Văn

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Bí thư Đảng Bộ - Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách toàn bộ hoạt động của trường.

IMG_1719_b1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ. Phạm Văn Bé Sáu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0918316935

Chuyên ngành đào tạo:  Thạc sĩ Toán

Học vị: Thạc sĩ

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn

IMG_1591

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Võ Huy Hoàng

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0903979765

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: UVBCH Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách cơ sở vật chất, hoạt động ngoài giờ.

 

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Đức Dũng

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Văn

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Bí thư Đảng Bộ - Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách toàn bộ hoạt động của trường.

IMG_1719_b1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ. Phạm Văn Bé Sáu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0918316935

Chuyên ngành đào tạo:  Thạc sĩ Toán

Học vị: Thạc sĩ

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn

IMG_1591

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Võ Huy Hoàng

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0903979765

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: UVBCH Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách cơ sở vật chất, hoạt động ngoài giờ.

 

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Đức Dũng

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Văn

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Bí thư Đảng Bộ - Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách toàn bộ hoạt động của trường.

IMG_1719_b1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ. Phạm Văn Bé Sáu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0918316935

Chuyên ngành đào tạo:  Thạc sĩ Toán

Học vị: Thạc sĩ

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn

IMG_1591

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Võ Huy Hoàng

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0903979765

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: UVBCH Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách cơ sở vật chất, hoạt động ngoài giờ.

 

 
Đang online: 7 - Hôm nay: 198 - Hôm qua: 577 - Tuần này: 1831 - Tháng này: 198 - Tổng cộng: 1911622
IP của bạn: 3.209.82.74 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: