SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP
Trường : Lấp Vò 1
Học kỳ 1, năm học 2012-2013
TKB có tác dụng từ: 20/08/2012


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12A1 50 1    
2 12A2 50 2    
3 12A3 50 3    
4 12A4 50 4    
5 12A5 50 5    
6 12A6 50 6    
7 12A7 50 7    
8 12A8 50 8    
9 12CB1 50 9    
10 12CB2 50 10    
11 12CB3 50 11    
12 11A1 50 12    
13 11A2 50 13    
14 11A3 50 14    
15 11A4 50 15    
16 11A5 50 16    
17 11A6 50 17    
18 11A7 50 18    
19 11A8 50 19    
20 11A9 50 20    
21 11CB1 50 21    
22 11CB2 50 22    
23 10A1 50 23    
24 10A2 50 24    
25 10A3 50 25    
26 10A4 50 26    
27 10A5 50 27    
28 10A6 50 28    
29 10A7 50 29    
30 10A8 50 30    
31 10A9 50 31    
32 10A10 50 32    
33 10CB 50 33    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net